האוטונומיה שלי ואני – ייפוי כח מתמשך

בחדשות ערוץ 12 חשפה אדווה דדון את סיפורו המבהיל של המתמטיקאי ד”ר שמואל דהרי, שבערוב ימיו השתלט אדם זר על נכסיו. את המחדל של הגורמים השונים המעורבים בפרשה (שטרם הסתיימה), הסביר בית המשפט כי בהיעדר ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי, הוא נעתר לבקשה הבהולה ומינה את המתחזה לקרובו באופן זמני לאפוטרופוס לגוף בלבד, לשם טיפול רפואי דחוף ומציל חיים.

בהיעדר ייפוי כוח מתמשך; מה הכוונה? ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך חשוב והכרחי שהייתי ממליץ לכל אדם מבוגר שאיכפת לי ממנו לערוך. משמעותו לתת לאדם בו בוחרים אפשרות להחליט עבור מיופה הכוח בכל עניין רפואי, אישי ורכושי. השבוע שכנעתי את סבתי לעשות כן, למרות שלטענתה היא “בסדר גמור!” וכשתגיע שעתה בית המשפט כבר ידאג לה. הסברתי לה שבית המשפט יבחר אפוטרופוס בהתאם לשיקוליו הוא, ופעמים רבות לא יחפפו אלה את רצונה; סיפרתי לה שישבתי מול אישה שבחרה באחת מבנותיה כמיופת כוח, אותה בת שאף שופט לא היה בוחר למנותה כאפוטרופוס והיא מטפלת בה טוב יותר מכולם.

אירועים שונים יכולים לגרום לנו לאבד את הכשירות המשפטית שלנו ולמנוע מאיתנו את היכולת לקבל החלטות (דמנציה, תאונה, אירוע מוחי וכד’). מה יקרה אם חס וחלילה נגיע למצב של היעדר כשירות? מדוע שנניח במצב שכזה לבית המשפט להחליט מי אחראי עלינו? ייפוי כוח מתמשך הוא פתרון אמיתי ונכון, שמאפשר לנו להצביע על אדם מסוים שידאג לענייננו כאשר לא נוכל לעשות כן. החוק מאפשר לנו לבחור בעצמנו את אותו אדם, ואף מקל על אותו אדם שבחרנו ולא דורש ממנו דיווחים שוטפים כפי שדורש מאפוטרופוס, אלא במקרים המחייבים פנייה לביהמ”ש (מכירת נכס נדל”ן, לדוגמא). מנגנון האפוטרופסות המורכב, נכון להפעילו רק במצב של אין ברירה; אין כל הצדקה למנות אפוטרופוס רק כדי להעניק הסכמה לניתוח או לדאוג לצרכיו הבסיסיים של אדם. די בכך שאותו אדם יבחר לו מיופה כוח במסמך אשר יופקד אצל האפוטרופוס הכללי, ויופעל במידה ואותו אדם יאבד את כשירותו המשפטית.

את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך אך ורק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי, ואשר אין לו עניין אישי בייפוי הכוח. מחובתו של עורך הדין להסביר בצורה מפורטת לממנה ולאדם אשר נבחר כמיופה כוח את משמעות המסמך אותו הוא עורך. ניתן לקבוע “הנחיות מקדימות” בייפוי הכוח, בהן יפורט רצון הממנה בנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו. הנחיות אלה ידריכו את מיופה הכוח כיצד עליו לפעול בעניינים שנכללים בייפוי הכוח, למשל – הכוונת הפעילות באופן הטיפול בממנה בבית או במוסד, עניין חשבון הבנק, השקעת כספים, הלוואות, מתנות, תרומות, בדיקות, טיפולים רפואיים ועוד.

כמיופה כוח ניתן לבחור באדם או מספר בני אדם שהממנה סומך עליהם כי במידה ולא יהיה כשיר, הם יבחרו כיצד לפעול בעבורו וימלאו את הנחיותיו. מדובר בהחלטה משמעותית, והשיקולים שיש לקחת בבחירת מיופה כוח הינם, בין היתר: התקשורת בין הממנה לממונה, עומק ההכרות והאמון ביניהם, הבנה בדבר רצונותיו ובחירותיו של הממנה, זמינות והסכמה לשאת באחריות ולפעול בהתאם להנחיות הממנה.

בנוסף לייפוי כוח מתמשך ניתן לערוך גם ייפוי כוח רפואי, לפי “חוק החולה הנוטה למות”, הנותן הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג בממנה במקרה וחלילה יש צורך לנקוט בפעולות מאריכות חיים. מסמך זה יכול לעזור לקרוביו של הממנה לדעת כיצד היה מבקש לפעול בעבורו.

לסיכום: חשוב מאד לערוך ייפוי כוח מתמשך. מלבד השקט הנפשי של הממנה, יש השלכות מרחיקות לכת על הקרובים לו ועל איכות חייהם, כאשר הם פועלים ע”פ הנחיות ברורות של הממנה ושלמים עם כל מהלך שנעשה בהקשר זה.

לחצו כאן לקריאת המאמר באתר על הצפון פלוס

עו"ד תמ"א 38
בודק...